Hukuk Kurallarının Görevleri Hakkında Bilgi

Hukuk Kurallarının Görevleri Hakkında Bilgi

Hukuk; hak kavramının çoğulu anlamına gelmektedir ve hak kavramını karşılamaktadır. Toplum hayatında kişilerin ve toplumların birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen bir takım kuralların devlet tarafından denetlenmesi ve maddi yaptırımların uygulanmasına denmektedir.

Toplum içinde yaşayan insanların aralarında gerçekleştirdikleri ilişkiye toplumsal ilişki veya sosyal ilişki denmektedir. Hukukun amacı bu ilişkilerin bir kısmını düzene koymaktadır.

Hukuk Kurallarının Özellikleri

  • Hukuk kuralları soyuttur.
  • Hukuk kuralları herkese uygulanmaktadır.
  • Hukuk kuralları tek bir olaya değil, aynı kategoriye giren tüm olaylara uygulanmaktadır.
  • Hukuk kuralları, toplumsal yaşamı düzenlemektedir.
  • Hukuk kuralları, değişken ve sürekli devam etmektedir.
  • Hukuk kurallarının yaptırımı maddidir ve yaptırımları ise devlet tarafından kuvvetlendirilmiştir.

Hukuk Kurallarının Görevleri

  • Toplumsal barışı sağlamaktadır.
  • Toplumsal adaleti sağlamaktadır.
  • Toplumsal hukuki güvenliği sağlamaktadır.
  • Toplumsal yeniliklere cevap vermektedir.

Bursa’da Bursa Ceza Avukatı Elif Çavuşoğlu hukuk kurallarını ve görevlerini en iyi şekilde bilen en önemli avukatlardan biridir.

shifir