Mobilya Nedir

Mobilya Nedir

Mobilya, yemek yenilen, oturulan, yatılan, çalışılan yerlerin döşenmesine yarayan taşınabilir eşyaya verilen genel addır. İnsanlar için kolay kullanımlı ve gösterişli bir üründür.

Mobilyanın Yaşamdaki Yeri

İnsan yaşamı çeşitli mekanlar içinde geçmektedir. Bu mekanlar yapılış amaçlarına uygun olmalı, kullanıcısına gerekli konforu ve rahatı sağlamalıdır. Mekan içindeki ısı, ışık, ses, renk, koku gibi fiziksel etmenler ve donatı öğeleri, kişi gereksinim ve eylemlerine göre dengeli bir biçimde kurulmalıdır. Duvar, kolon, kapı, pencere gibi yapısal bileşenler kadar donatı, aksesuar gibi mekansal öğeler de mekan oluşturmada çok etkili rol oynar. Donatı, renk ve dokusunun seçimi ile birlikte, bunların mekan içindeki yoğunluk ve organizasyonu, o mekanın yaşanabilirliğini, olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Ayrıca bir çok malzemeden mobilya yapılabilmektedir..

shifir