Ceza Hukuku Nedir?

Ceza Hukuku Nedir?

Ceza hukuku nedir ve ceza hukukunu neler kapsar?

Ceza hukuku; oluşan veya oluşmuş olduğu iddia edilen suçların araştırılması faaliyetidir. Aynı zamanda bu suçun işlenmiş olduğu kanıtlanıyor ise bunun cezası hakkında aktif bir şekilde faaliyet gösteren hukuk dalıdır.

Bir suçun işlenmiş olması ile birlikte Devlet ile suç faili arasında değişik evre ve aşamaları kapsayan ilişkilerin oluştuğu bilinir. Bu ilişki ile suçun ve suç failinin saptanmasından başlayarak verilecek olan hükmün kesinleşmesine kadar uzar. Devletle suç faili arasında oluşan bu ilişkinin adil yargılama ilkesine tam uyularak sürdürülmesi ve devam etmesi ise Anayasanın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve diğer Uluslar arası hukuk metinlerinin gereğidir.

Geyikli&Aydın Hukuk Bürosu avukatları; İstanulda’da adını duyurmayı başarmış, kaliteli ve güvenilirdir. İstanbul’da ceza avukatı ile mahkeme sürecinizi güvenli bir şekilde birlikte yürütebilirsiniz.

shifir