Hukuk Fakültesinin Eğitim Süreci ve İçeriği

Hukuk Fakültesinin Eğitim Süreci ve İçeriği

Hukuk eğitimlerinin süresi 4 yıldır. 4 yıl eğitimi tamamlayan öğrenciler 1 yıllık staj dönemine girer. Stajın 6 aylık dönemi mahkemelerde geçerken diğer 6 aylık bölüm ise deneyimli bir avukatın yanında çalışarak geçmektedir.

Hukuk fakültesinin 1. yılında; Hukuka Giriş, Medeni Hukuk, Roma Hukuku, İktisat, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Anayasa Hukuku, Türk Dili, Yabancı Dil dersleri alınır.

Hukuk fakültesinin 2. yılında; Borçlar Hukuku, Devletler Umumi Hukuki, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Mali Hukuk, Türk Tarihi ve Yabancı Dil, Sosyoloji, Kriminoloji, İşletme Ekonomisi, Haberleşme Hukuku ve Çalışma Ekonomisi gibi seçmeli dersleri almaktadırlar.

Hukuk Fakültesinin 3. yılında; Medeni Hukuk(eşya Hukuku) Ticaret Hukuku(Kara Ticaret Hukuku), Borçlar Hukuku, Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi, Ceza Hukuku(Özel Hükümler), Yabancı Dil eğitimleri alırken seçmeli ders olarak; Hukuk Metodolojisi, Hava ve Uzay Hukuku, Umumi Hukuk Tarihi, Doğal Kaynaklar Hukuku, Avrupa Hukuku, İktisadi Düşünceler Tarihi, Çevre Korunması Hukuku ve, Ekonomik Suçlar gibi dersleri almaktadırlar.

Eğitimin 4. yılında ise; İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Adli Tıp, Ceza Usulü Hukuku, Genel Kamu Hukuku, Devletler Özel Hukuku derslerini alırken seçmeli ders olarak Askeri Ceza Hukuku, Medeni Hukuk, Adalet Psikolojisi gibi eğitimler alınır.

Sonucunda da Bursa Ceza Avukatı Elif Çavuşoğlu gibi bir hukuk bürosu açıp işlerini yürütebilir.

shifir