Çimstone Tezgahında Kullanılmaması Gereken Ürünler

Çimstone Tezgahında Kullanılmaması Gereken Ürünler

Her türlü yüzeyde olduğu gibi Çimstone tezgah da fiziksel özelliklerini zayıflatan çok güçlü çözücülere ve kimyasallara maruz kalması durumunda kalıcı olarak hasar görebilmektedir. Alifatik ve aromatik solvent içeren ürünler, trikloretan yada metilen klorid içeren ürünler Çimstone üzerine kesinlikle uygulanmamalıdır.

Yağ ve pudra içeren ürünler de Çimstone yüzeyinde buğulu görüntü oluşturabilmektedir. Çam yağı gibi malzemeler içeren temizleyiciler Çimstone yüzeyinde bırakıldığı takdirde iz bırakabilmektedir. Jel yada sıvı türünde olan ürünler kullanılmalıdır. İçerisinde yumuşak veya sert ovucu partiküller bulunan temizlik maddelerinden kaçınılması gerekir.

İçerisinde yüksek oranda asit yada baz bulunan temizlik maddeleri temizlik sonrasında iyi bir şekilde durulanmazsa zaman içerisinde etki göstermeye başlayacaktır. Temizlik için pH etkisi azaltılmış ürünleri kullanmak gerekir. Aktif hidroksit içeren alkali ürünler ve derz aralarını etkileyecek yoğunluktaki asidik ürünler kullanılmamalıdır. Yüzeyin bu zarar verici maddelerden herhangi birine maruz kalması halinde hemen su ile silerek zararlı etkinin oluşması engellenmelidir.

shifir