İhbar Tazminatı

İhbar Tazminatı

İlk öncelikle tazminat nedir kısaca bundan bahsetmek ve daha sonrasında ise ihbar tazminatının tanımını yapmak daha doğru olacaktır.

Tazminat, hukuka karşı bir eylemin meydana gelmesi sonucunda oluşan manevi ya da maddi kayıplara karşılık ödenmesi gerekmekte olan bir bedeldir.  Başka bir deyişle tazminat kısaca zarar ödencesi olarak da adlandırılabilir.

Tazminat zararların giderilmesini amacıyla sorumlu tarafından zarar görene ödenmesi gereken parasal bir değerdir. Tazminatın zarar gören kişiye ödenmesi mahkeme tarafından karar verilmesi sonucunda yapılmaktadır.

İhbar tazminatı ise çalışan işçinin haber verilmeden ya da  ihbar süresi bitmediği halde işten çıkarılması gibi durumlarda işveren tarafından işçiye ödenmesi gerekmekte olan tazminata denilmektedir. Bu olayın tam tersi de geçerli olabilmektedir.

İhbar tazminatı hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz eğer Bursa Ceza Avukatı Elif ÇAVUŞOĞLU ile ilgili web sitelerini ziyaret ederek iletişime geçebilirsiniz.

shifir