Necip Fazıl Kısakürek Şiirleri

Necip Fazıl Kısakürek Şiirleri

Necip Fazıl Kısakürek, 26 Mayıs 1904 günü İstanbul‘da doğdu. Asıl adı Ahmet Necip Fazıl Kısakürek’tîr. Babası Abdülbaki Fazıl Bey, annesi ise Mediha Hanım’dır.Türk şâir, yazar ve düşünür. Şairliğe îlk on yedi yaşında başladı. Hayatı boyunca bir çok eserlere imza atmıştır. Necip Fazıl Kısakürek, 25 Mayıs 1983’te vefat etti.

Canım İstanbul

Ruhumu erîtîp de kalıpta dondurmuşlar;
Onu İstanbul dîye toprağa kondurmuşlar.
îçîmde tüten bîr şey; hava, renk, eda, îklîm;
O benîm, zaman, mekan aşıp geçmîş sevgîlîm.
Çîçeğî altın yaldız, suyu tellî pulludur;
Ay ve güneş ezelden îkî îstanbulludur.
Denîzle toprak, yalnız onda ermîş vîsale,
Ve kavuşmuş rüyalar, onda, onda mîsale.

İstanbul benîm canım;
Vatanım da vatanım…
İstanbul ,
İstanbul …

Tarîhîn gözlerî var, surlarda delîk delîk;
Servî, endamlı servî, ahîrete perdelîk…
Bulutta şaha kalkmış Fatîh’ten kalma kır at;
Pırlantadan kubbeler, belkî bîr mîlyar kırat…
Şahadet parmağıdır göğe doğru mînare;
Her nakışta o mana: Öleceğîz ne çare? ..
Hayattan canlı ölüm, günahtan baskın rahmet;
Beyoğlu tepînîrken ağlar Karacaahmet…

O manayı bul da bul!
îlle İstanbul bul!
İstanbul ,
İstanbul …

Boğaz gümüş bîr mangal, kaynatır serînlîğî;
Çamlıca’da, yerdedîr göklerîn derînlîğî.
Oynak sular yalının alt katına mîsafîr;
Yenî dünyadan mahzun, resîmde eskî sefîr.
Her akşam camlarında yangın çıkan Üsküdar,
Perîlî ahşap konak, koca bîr şehîr kadar…
Bîr ses, bîlemem tanbur gîbî mî, ud gîbî mî?
Cumbalı odalarda înletîr ‘ Katîbîm’î…

Kadını keskîn bıçak,
Taze kan gîbî sıcak.
İstanbul ,
İstanbul …

Yedî tepe üstünde zaman bîr gergef îşler!
Yedî renk, yedî sesten sayısız belîrîşler…
Eyüp öksüz, Kadıköy süslü, Moda kurumlu,
Adada rüzgar, uçan eteklerden sorumlu.
Her şafak Hîsarlarda oklar çıkar yayından
Hala çığlıklar gelîr Topkapı Sarayından.
Ana gîbî yar olmaz, îstanbul gîbî dîyar;
Gülenî şöyle dursun, ağlayanı bahtîyar…

Gecesî sünbül kokan
Türkçesî bülbül kokan,
İstanbul ,
İstanbul …

Eserleri

Örümcek Ağı (1925)
Kaldırımlar (1928)
Ben ve Ötesi (1932)
Birkaç Hikâye Birkaç Tahlil (1933
Tohum (1935)
Beklenen (1937)
Bir Adam Yaratmak (1938)
Künye (1938)
Sabır Taşı (1940)
Namık Kemâl (1940)
Çerçeve (1940)
Para (1942)
Vatan Şairi Nâmık Kemâl (1944)
Müdafaa (1946)
Halkadan Pırıltılar (Veliler Ordusundan) (1948)
Nam (1949)
Çöle İnen Nur (İzinsiz Baskı) (1950)
101 Hadis (Büyük Doğu’nun 1951’de verdiği ek) (1951)
Maskenizi Yırtıyorum (1953)
Sonsuzluk Kervanı (1955)
Cinnet Mustatili (Yılanlı Kuyudan) (1955)
Mektubat’tan Seçmeler (1956)
At’a Senfoni (1958)
Büyük Doğu’ya DOĞRU (İdeolocya Örgüsü) (1959)
Altun Halka (Silsile) (1960)
O ki O Yüzden Varız (Çöle İnen Nur) (1961)
Çile (1962)
Her Cephesiyle Komünizm (1962)
Türkiye’de Komünizm ve Köy Enstitüleri (1962)
Ahşap Konak (Büyük Doğu’nun 1964’te verdiği ek) (1964)
Reis Bey (1964)
Siyah Pelerinli Adam (Büyük Doğu’nun 1964’te verdiği ek) (1964)
Hazret (1964)
İman ve Aksiyon (1964)
Ruh Burkuntularından Hikâyeler (1965)
Büyük Kapı (O ve Ben) (1965)
Ulu Hakan II. Abdülhamid Han (1965)
Bir Pırıltı Binbir Işık (1965)
Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar I (1966)
Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar II (1966)
Büyük Kapı’ya ek (Başbuğ Velilerden) (1966)
İki Hitabe: Ayasofya / Mehmetçik (1966)
El Mevahibü’l Ledüniyye (1967)
Vahidüddin (1968)
İdeolocya Örgüsü (1968)
Türkiye’nin Manzarası (1968)
Tanrı Kulundan Dinlediklerim I (1968)
Tanrı Kulundan Dinlediklerim II (1968)
Peygamber Halkası (1968)
1001 Çerçeve 1 (1968)
1001 Çerçeve 2 (1968)
1001 Çerçeve 3 (1968)
1001 Çerçeve 4 (1968)
1001 Çerçeve 5 (1968)
Piyeslerim(Ulu Hakan/Yunus Emre/S. P. Adam) (1969)
Müdafaalarım (1969)
Son Devrin Din Mazlumları (1969)
Sosyalizm Komünizm ve İnsanlık (1969)
Şiirlerim (1969)
Benim Gözümde Menderes (1970)
Yeniçeri (1970)
Kanlı Sarık (1970)
Hikâyelerim (1970)
Nur Harmanı (1970)
Reşahat (1971)
Senaryo Romanları (1972)
Moskof (1973)
Hazret (1973)
Esselâm (1973)
Hac (1973)
Çile (Nihaî Tertib) (1974)
Rabıta (1974)
Başbuğ Velilerden 33 (Altun Silsile) (1974)
O ve Ben (1974)
Bâbıâli (1975)
Hitabeler (1975)
Mukaddes Emanet (1976)
İhtilal (1976)
Sahte Kahramanlar (1976)
Veliler Ordusundan 333 (Halkadan Pırıltılar) (1976)
Rapor 1 (1976)
Rapor 2 (1976)
Yolumuz, Halimiz, Çaremiz (1977)
Rapor 3 (1977)
İbrahim Ethem (1978)
DOĞRU Yolun Sapık Kolları (1978)
Rapor 4 (1979)
Rapor 5 (1979)
Rapor 6 (1979)
Aynadaki Yalan (1980)
Rapor 7 (1980)
Rapor 8 (1980)
Rapor 9 (1980)
Rapor 10 (1980)
Rapor 11 (1980)
Rapor 12 (1980)
Rapor 13 (1980)
İman ve İslâm Atlası (1981)
Batı Tefekkürü ve İslâm Tasavvufu (1982)
Tasavvuf Bahçeleri (1983)
Kafa Kâğıdı (1984)
Hesaplaşma (1985)
Dünya Bir İnkılâp Bekliyor (1985)
Mümin (1986)
Öfke Ve Hiciv (1988)
Çerçeve 2 (1990)
Konuşmalar (1990)
Başmakalelerim 1 (1990)
Çerçeve 3 (1991)
Hücum Ve Polemik (1992)
Başmakalelerim 2 (1995)
Başmakalelerim 3 (1995)
Çerçeve 4 (1996)
Edebiyat Mahkemeleri (1997)
Çerçeve 5 (1998)
Hâdiselerin Muhasebesi 1 (1999)
Püf Noktası (2000)
Hâdiselerin Muhasebesi 1 (1999)
Püf Noktası (2000)
Bekleyen
Bayram

shifir