Kategori: <span>İnternet</span>

İçerik Nedir? Herhangi bir konuya ait düşünce ve fikrin yazılı+görsel anlatımıyla yaratılan Doğrudan hedef kitlesini etkileyecek biçimde birbirleriyle ilgili cümle ve görsellerin, nicelik ve nitelik bakımından belirli bir konu çerçevesinde…

Bilgi Eğitim İnternet