Atıkların Toplandığı Araçlar

Atıkların Toplandığı Araçlar

Evsel Nitelikli Atık:
Büro ve mutfak atıkları, cam, ambalaj malzemeleri vb.

Tıbbi Atık Taşıma Arabası: Hastanede üretilen tüm tıbbi atıkların toplanarak, geçici atık depolarına taşınmasında kullanılan arabalar.

Uluslararası Tıbbi Atık Amblemi: Tıbbi atıkların toplandığı özel nitelikli torba veya kap ile bunların taşınmasında kullanılan özel taşıma arabalarının üzerinde bulundurulması gereken uluslararası amblem

Atık Taşıma Arabası (Container):
Tıbbi atık olmayan atıkların toplandıktan sonra geçici bir süre bekletildikten sonra Geçici Depolama Alanına transfer edildikleri arabalar.

Tıbbi Nitelikli Atıklar için Geçici Depolama Alanı:
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun olarak tıbbi atıklar için oluşturulan geçici depolama alanı

Evsel Nitelikli Atıklar için Geçici Depolama Alanı:
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun olarak evsel nitelikli atıklar için oluşturulan geçici depolama alanı

Kırmızı çöp torbası:
Tıbbi atıkların toplanması için kullanılan, Tıbbi Atık Yönetmeliği’nde tanımlanan şartlara uygun, her iki tarafında Uluslararası Tıbbi Atık Amblemi ile Dikkat Tıbbi Atık ibaresi bulunan kırmızı renkli plastik torba

Siyah çöp torbası: Evsel nitelikli atıkların toplanması için kullanılan siyah plastik torbadır

Mavi çöp torbası:
Geri kazanılabilen cam malzemelerin toplanması için kullanılan mavi plastik torba

Kesici-Delici Alet Kutusu:
Delinmeye, yırtılmaya, patlamaya dayanıklı, su geçirmez, açılması ve karıştırılması mümkün olmayan, üzerinde Uluslararası Tıbbi Atık Amblemi ile Delici Tıbbi Atık ve Dikkat Kesici ibaresi taşıyan plastik ya da aynı özellikte kartondan yapılmış kutudur.

shifir