Türkiyede Tavukçuluk

Türkiyede Tavukçuluk

Tavuk yumurtası insan beslenmesi açısından çok önemli bir besindir . Türkiye’de yumurta sektörü, son
yıllarda hızla ilerleme kaydetmiştir dünyada yumurta üretimi ve ihracatında önemli bir yere sahip olmuştur.

Türkiye İstatistik Kurumu araştırmalarına istinaden, 2015 yılında 16.7 milyar adet tavuk yumurtası üreten Türkiye, 3.5 milyar adet yumurta ihracatı gerçekleştirmiştir. Bu çalışmada Türkiye’de tavuk yumurtası sektörünün mevcut
durumun ortaya konması ve gelecek beş döneme ait (2016-2020) üretim tahmininde bulunmak amaçlanmıştır.
TÜİK ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nden alınan 25 yıllık verilere (1980-2015), zaman
serisi analizlerinden ARİMA modeli ve Çift Üstel Düzeltme Metodu uygulanarak geleceğe yönelik 5 yıllık
üretim tahminleri yapılmıştır. Sonuçlara göre, Türkiye’de tavuk yumurtası üretiminin yıldan yıla artma
eğiliminde olduğu görülmüştür.
Bunlar tamamen bilimsel veriler sebebi aslında çok daha basit İnsanların bilinçlenmesi şöyle ki ; İnsanların yeterli ve dengeli beslenmesinde hayvansal kökenli gıdaların etkisi çok büyüktür. Zengin bir protein besin kaynağı olan
yumurta birçok vitamin ve minerali içerdiği için sağlıklı beslenmede büyük rol oynamaktadır. Yumurtanın ucuz bir protein kaynağı olması, kolay ulaşılabilir olması ve kolay hazırlanması tercih edilme sebeplerindendir. Son yıllarda yumurtanın faydalarının daha iyi anlaşılmasıyla, üretim ve tüketiminde ciddi artışlar görülmektedir.

Bunu Fırsat bilen üreticiler yada hobi olarak yetiştiricilik yapan küçük esnaf şu anda çok ciddi boyutlarda ekonomiye katkı sağlamaktadır.

shifir