Televizyonlardaki Hayatlar

Televizyonlardaki Hayatlar

Günümüz dünyasında gelişen teknolojik gelişmelerle birlikte değişen toplum yapıları üzerinde popüler kültürün yerleştirmede en etkili gücün hiç şüphesiz görsel medya olduğu nettir… Görsel medya beraberinde televizyon kanalarının sayısının çoğalmasına ve arkasından dizi sayılarının hızla artmasına neden olmuştur. Toplum olarak Zaten televizyon başında geçirdiğimiz zamanın diğer ülke ve toplumlara nazaran çok fazla olması nedeniyle görsel medyanın toplum üzerinde olumlu ya da olumsuz etkilemesi kaçınılmaz bir gerçek haline geliyor… Görsel medya anlamında halen dizi üreten ve pazarlayan ülkeler sıralamasında dünyada önemli bir yerde olduğumuzu da göz önünde bulundurursak bu kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Televizyon dizileri kesinlikle olmamalı demiyorum.Fakat yapılan dizilerin öğretici, toplumun sosyal ve kültürel değerlerini bozmayan tarihi değerlere saygılı mana taşıması önemli bir faktördür.. Yanlış olan ise izleme oranlarının yüksek olma nedeniyle yapılan dizilerin sosyal kültürel ve inançsal ve ahlaki değerlerden uzak hayatın içindeki gerçekleri değiştirip insanların duyguları, düşünceleri ve beklentileriyle oynanmasıdır. Televizyon dizi yapımlarında sadece reyting kaygısı ve para kazanma arzusuyla dizi çekildiğinden çekilen dizilerde toplumun değer yargıları pekte göz önünde bulundurmadan dizilerin genelinde işlen tema;nikahsız hayatlar kimin kimin yatak odasından çıktığı belli olmayan çarpık ilişkiler lüks hayata içinde en iyi markalara en iyi dekorasyonlara sahip özenti ve intikam duygulu kazançlar görülmektedir.

shifir