Uluslararası Demir Yolu Taşımacılığı Kitabı

Uluslararası Demir Yolu Taşımacılığı Kitabı

ÖNSÖZ

Demir yolu taşımacılığı, eşya ulaştırma sisteminin kopmayan bir parçasıdır. Uzun ve orta mesafeli taşımacılık da son derece emniyetli,ekonomik çevre dostu taşıma için demir yolu tercih edilmektedir. Bütün taşıma ve lojistik dünyasının gündemi, tüm taşıma türleri arasında entegrasyonun sağlandığı intermodal taşımacılıktır.

Türkiye, Avrupa, Karadeniz, Orta Asya ve Orta doğu konumlarında demir yolu her geçen gün daha fazla kullanılmaktadır. Türkiye, dış ticarette kendisi için sorun olarak çıkan engelleri (taşıma belge sınırlamaları, kotalar, araç ve sürücü vize problemleri gibi) aşmada demir yolu alternatifini değerlendirmek mecburiyetindedir.Tek taşıma türü, yurt içi ve uluslararası taşımalarda bugünün Türkiye′sinin ihtiyaçlarını karşılamaktan hayli uzaktır. Türkiye, uluslararası demir yolu taşımacılığını kullanabildiği ölçüde bölgesinde güçlü bir ekonomi olacaktır. Özetle, demir yolu taşımacılığı geleceğimizdir.

Demir yolu taşımacılığının gelişimin de iki konu ön plandadır. Bunlardan biri devletin rolüdür. Temel eksen, doğru ulaştırma politikalarının oluşturulması ve kaynak israfına yol açmayan doğru taşıma projelerinin hayata geçirilmesidir.  Bir diğer önemli konu ise lojistik işletmeleri ve müşteri portföyünün genişletilmesi açısından “pazarlama ve tedarik zinciri yönetimi” perspektifli düşünme gereğidir.
Bugünün rekabet dünyasında demir yolu eşya taşımacılığına altyapı ve işletim perspektifinden değil, onun müşterisi gözüyle bakmak zorunludur. Bundan dolayı demir yolu taşımacılığının gelişimi, başta devlet ve lojistik hizmet üretenler olmak üzere, müşterilerle birlikte tüm ilgili tarafların demir yoluna inanmasını gerektirmektedir. Türkiye, demir yolu taşıma sistemini intermodal taşıma şeklinde dizayn etmelidir.

Kitabın içeriği; lojistik işletmesi ve demir yolu taşıma operasyonu anlayışı ile düzenlenmiştir. Lojistik alanında kariyer hedefi olanların demir yolu taşıma türünün özelliklerini iyi bilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda intermodal taşımacılık, fiyatlandırma, taraflar, sigorta, operasyon ve sorumluluklar, vagon türleri ve yükleme prensipleri ile uluslararası belgelere yer verilmiştir. Bununla birlikte Türkiye ve bölge ülkelerini ilgilendiren ulaştırma projelerine yer verilerek, Türkiye’nin uluslararası demir yolu taşımacılığındaki entegrasyon problemleri ele alınmıştır.

Kitapta kaynak olarak uluslararası demir yolu eşya taşımalarına ilişkin temel sözleşme ve düzenlemelerden özellikle;

 • COTIF-Uluslararası Demir yolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme
 • Demir yolu Kuruluşları Arasında Vagonların Değişimi ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik (RIV)
 • Demiryolu İle Eşya Taşıması İçin Avrupa-Asya Tarifesi′den geniş ölçüde yararlanılmıştır. Bu
  bağlamda, kitabın ilgili bölümlerinde kaynak gösterimi, bölüm başlarında belirtilmiştir. Bu
  kaynaklar demir yolu ile gerçekleştirilen uluslararası taşımacılığın temelini oluşturmaktadır.
  Hayati olan bu yapıyı bilmeden demir yolu operasyonlarını yönetmek mümkün değildir.
 • CIM-Demir yolu İle Uluslararası Eşya Taşıma Sözleşmesi İle İlgili Birleşik Hükümler COTİF′in B Eki
 • Demir yolu taşıma türünün özelliklerini, gerekliliklerini bilmeyen lojistik mezunları ve sektör çalışanları düşünülemez. Aksi taktirde çok sayıda lojistik bölümünden sınırlı bilgilere sahip, iş bulma şansı düşük, büyük bir kitleyle karşı karşıya kalacağız. Kitabın ortaya çıkmasında mevcut bu durumun etkisi büyüktür.

shifir