Anadolu Liselerinde Yabancı Dil Eğitimi

Anadolu Liselerinde Yabancı Dil Eğitimi

Ana dilimiz başta olmak üzere dil öğrenmenin önemi üzerine binlerce makale yazılmıştır. İletişim dil ile gerçekleşir ve yabancı dil global bir dünyada, bilişim çağında yer alabilmemiz için önemli bir araç. Ülkemizde devlet okullarında yabancı dil eğitimi Anadolu Liselerinde uzun yıllar başarı ile verilmiştir. Son yıllarda ise bütün normal, düz liselere Anadolu Lisesi adı verilmiştir ancak, Anadolu Liselerinin işlevi ortadan kaldırılmıştır.

Ülkemizde ilk olarak 1955-56 yıllarında yabancı dil bilen kişi ihtiyacını karşılamak için 6 Maarif Koleji, İstanbul-Kadıköy, İzmir-Bornova, Diyarbakır, Konya, Samsun ve Eskişehir kendi adlarıyla öğretime açılmıştır. 1975 Yılında bu okulların adı Anadolu Lisesi olmuş ve sayıları artırılmıştır. Bu okullara o yıldan itibaren 1998’e kadar, ilkokul mezunları sınavla kabul edilmiştir.

Bir yıl hazırlık eğitiminden sonra 3 yıl Ortaokul, 3 yıl lise olmak üzere 7 yıl eğitim veren Anadolu Liseleri sadece iyi yabancı dil eğitimi vermekle kalmayıp aynı zamanda Fen Liselerinden sonra Türkiye’deki en iyi üniversitelere ve en iyi bölümlere en fazla öğrenci yerleştiren Liseler olarak da bilinmekteydi. 1998 Yılında zorunlu eğitim 8 yıla çıkarılınca Anadolu liselerinin Ortaokul kısmına son verilmiştir. Bu durum, Anadolu Liselerinin yabancı dil eğitimi vermekteki başarısını yüzde elli düşürmüştür.

2005-2006 eğitim öğretim yılında alınan talihsiz bir kararla da Anadolu Liselerinde hazırlık eğitimine son verilmiştir. 2016 yılında bir elin on parmağını geçmeyen yabancı dil hazırlık eğitimi veren Anadolu Liselerine 2017’de 1 yenisi eklenmiştir. Bunlar: İstanbul’da Galatasaray Lisesi, İstanbul (Erkek) Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, Vefa Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi, Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi, Haydarpaşa Anadolu Lisesi (2017 yılında hazırlık sınıfı açıldı), İzmir’de Cahit Kora Anadolu Lisesi, Balıkesir’de Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi ve Ankara’da Atatürk Lisesi’dir.

1998’e kadar 7 yıl boyunca yaklaşık 2700 saat yabancı dil eğitimi alan Anadolu Lisesi öğrencileri artık yaklaşık 650 saat yabancı dil eğitimi görmektedir. 1997 yılında Anadolu Lisesine giden bir öğrenci, 2016 yılında Anadolu Lisesine giden bir öğrenciden 4 kat daha fazla yabancı dil dersi almaktaydı. Bu demek oluyor ki, Anadolu Liseleri bugün geldiği noktada işlevini % 75 kaybetmiştir. Bütün dünyada çok dilli bir eğitim verilirken ülkemizde bu işlevi gerçekleştiren tek devlet lisesi olan Anadolu Liselerinin geldiği durum, ülkemiz için bir kayıptır.

Anadolu Liselerinin kuruluş amacı olan, iyi yabancı dil bilen kişiler yetiştirme işlevini tekrar kazanması için, Anadolu Liselerinin ortaokul kısmı İmam Hatiplerde olduğu gibi yeniden açılmalı, 5. senede öğrenciler en az bir yıl ingilizce hazırlık görmeli ve dil eğitimine lise bitene kadar da ağırlık verilmelidir. Anadolu Liselerinin adı yaygınlaştırılıp içi boşaltılmıştır. Anadolu Liselerinin 1998’den önceki başarısını kazanması için, bir an önce MEB’in harekete geçmesi ve gençlere yardım etmesi destek olması gerekmektedir. Çünkü yabancı dil artık zorunlu ihtiyaç haline gelmiştir. Türkiye’de asıl sorun yabancı dil öğretilirken maalesef çoğu kişi dili iyi konuşamamaktadır. Bu yüzden  konuşma pratikleri ve sözlü tercüme pratikleri de kesinlikle müfredata eklenmelidir.

shifir