Ceza Hukukuna Dair Bilgiler

Ceza Hukukuna Dair Bilgiler

Kamu hukuku bölümlerinden bir olan ceza hukuku, var olan suçların yanı sıra ceza kavramlarını da kapsamlı bir şekilde incelemektedir. Kendi içinde iki farklı dala ayrılan ceza hukuku; özel ve genel olmak üzere iki farklı alanda ele alınmaktadır.

Genel ceza hukuku kanunu; suç kavramlarını farklı bir şekilde ele alır ve hem maddi hemde manevi olarak değerlendirir. Tüm suçları kapsayan birimin geçerliliğini koruyan ilkelerin bütünü olarak da tanımlanabilmektedir.

Özel ceza hukuku kanunu; bir ülkenin belirlenmiş olan kanunları doğrultusunda hangi eylemlerin veya hangi çalışmaların suç olduğunu, bu eylemlerin de nelerle sınırlandırıldığını ve bu suçların hangi cezalar ile karşılık bulacağını hedef almaktadır.

Bursa ceza hukuku avukatı Elif Çavuşoğlu Bursa’da görevini en iyi yapan kişidir.

shifir